Upoznajte se s testom NIFTY™

konzilijum_dev NOVOSTI Leave a Comment

NIFTY™ je neinvazivan prenatalni test (NIPT, engl. NonInvasive Prenatal Test) koji služi za otkrivanje Downovog sindroma i drugih hromozomskih poremećaja koji su posljedica viška ili nedostatka hromozoma, tj. genetskih informacija u bebinoj DNK. Kako bi se napravio test NIFTY™ potreban je samo mali uzorak krvi majke, a test se može napraviti već od 10. sedmice trudnoće. Rezultate testa dobit ćete u roku od 6-10 dana.

NIFTY™ ima veću tačnost u poređenju sa standardnim testovima probira, a za razliku od invazivnih postupaka, kao što je amniocenteza, NIFTY™ ne predstavlja nikakav rizik od spontanog pobačaja i u potpunosti je siguran i za majku i za bebu.

Do marta 2016. godine testom NIFTY™ analizirano je više od 1.000.000 uzoraka širom svijeta.

Koje poremećaje može otkriti NIFTY™?

NIFTY™ otkriva 3 najčešća poremećaja koji su posljedica trisomije hromozoma: Downov sindrom, Edwardsov sindrom i Patauov sindrom. Nezavisna istraživanja za validaciju testa, uključujući i najveće na svijetu istraživanje o primjeni NIPT-testova u kliničkoj praksi u kojoj je učestvovalo skoro 147.000 žena, pokazala su da je tačnost kod otkrivanja ovih trisomija veća od 99 %.

NIFTY™ također nudi i mogućnost otkrivanja drugih genetskih poremećaja, poput poremećaja broja spolnih hromozoma, trisomija hromozoma 9, 16 i 22, kao i određenih mikrodelecija. Ako želite, NIFTY™ Vam može otkriti i spol Vaše bebe.

Zapamtite, vrlo je važno da se konsultujete sa svojim ginekologom prije nego što napravite bilo kakav genetski test, kako biste bili sigurni da u potpunosti razumijete poremećaje koji se testiraju.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *