Oglas za posao

konzilijum_dev NOVOSTI Leave a Comment

Zdravstvena ustanova –laboratorija “Konzilijum” Banja Luka

Braće Mažar i majke Marije bb

78 000 Banja Luka

I

Zbog potreba poslovanja, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 1. Medicinski biohemičar ili specijalista medicinske biohemije – broj izvršioca: 1 (m/ž)

Uslovi za obavljanje poslova:

 1. visoka stručna sprema – farmaceutski fakultet- smijer medicinske biohemije ili specijalista iz oblasti medicinske biohemije
 2. sa radnim iskustvom minimum 5 god.
 3. posedovanje licence
 4. znanje engleskog jezika
 5. poznavanje rada na računaru

Zainteresovani kandidati na gore navedenu adresu podnose:

 1. Biografiju
 2. Fotokopiju diplome o završenom fakultetu
 3. Fotokopiju potvrde o završenoj specijalizaciji
 4. Fotokopiju licence

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos Komisija će obaviti razgovor.

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Lokacija:Banja Luka

Broj pozicija:1

 

 

II

Zbog potreba poslovanja, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 1. Laboratorijski tehničar – broj izvršioca: 1 (m/ž)

Uslovi za obavljanje poslova:

 1. viša ili srednja stručna sprema, medicinska ili viša medicinska škola- smjer laboratorijski tehničar
 2. položen stručni ispit
 3. sa radnim iskustvom min 3 god.
 4. poznavanje rada na računaru
 5. poželjno položen vozački ispit

Zainteresovani kandidati na gore navedenu adresu podnose:

 1. Biografiju
 2. Fotokopiju diplome o završenoj školi
 3. Fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos Komisija će obaviti razgovor.

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Lokacija:Banja Luka

Broj pozicija:1

 

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *