Četiri ginekološka brisa u životu žene

konzilijum_dev NOVOSTI Leave a Comment

Bris cerviksa ili vrata materice jedna je od glavnih ginekoloških pretraga pri dokazivanju infekcija ženskog polnog sistema. Bakteriološkom obradom briseva možemo dokazati čitav niz klinički značajnih uzročnika kao što su Chlamyidia trachomatis, genitalne mikoplazme (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium), Gardnerella vaginalis (često u u kombinaciji s Mycoplasmom hominis i vaginalnim anaerobnim bakterijama), kao i beta-hemolitički streptokok grupe B (BHS-B).

Uzročnici kao što su Neisseria gonorrhoeae (gonoreja) i Treponema pallidum (sifilis) danas su puno rjeđi, no nikako se ne smiju zanemariti.

Bris uglavnom uzima ginekolog, a pravilno se uzima tako da se prvo sterilnim brisom odstranjuje sluz s površine cerviksa, a tek nakon toga uzima bris za potrebne pretrage. Bris valja uvesti do jednog centimetra u endocervikalni kanal te ga rotirati desetak sekundi ne bi li se dobile epitelne ćelije. Brisevi na kojima su vidljivi krv ili gnoj u većini slučajeva, nisu adekvatni, stoga bi u takvim slučajevima pretragu trebalo ponoviti.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *