Akreditacija

Sa zadovoljstvom dijelimo sa vama vijest da smo 24. avgusta 2017. godine postali jedina akreditovana privatna laboratorija u Bosni i Hercegovini.
Sertifikat o akreditaciji

Time je ostvaren ranije postavljeni cilj da laboratorija Konzilijum najvišim kvalitetom svojih analiza i izuzetnom laboratorijskom praksom, ispuni i nadmaši očekivanja svojih korisnika i svih zainteresovanih učesnika u sistemu savremene medicine.

Akreditacija znači povjerenje - povjerenje da će korisnici naših usluga i svi medicinski radnici od nas dobiti pouzdan, tačan i blagovremen rezultat; povjerenje da je kvalitet našeg rada usaglašen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO EN 15189 i povjerenje da je naš fokus uvijek na kvalitetu.

Način dobijanja akreditacije je podrazumijevao da prođemo kroz proces detaljne provjere ispunjenosti najviših zahtjeva kvaliteta. Ovaj proces vodi i realizuje Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine.

Kada Institut za akreditaciju procijeni da laboratorija ispunjava svaki od uslova i dokaže svoju kompetentnost pri vršenju laboratorijskih ispitivanja, dodjeljuje joj se status akreditovane laboratorije i mi smo ponosni što je za nas ovaj proces uspješno realizovan.

Rukovodstvo Laboratorije Konzilijum je na samom početku odlučilo da je osnovni cilj - povjerenje u kvalitet, i da će to biti ono po čemu ćemo biti prepoznati od strane korisnika i stručnjaka.

Ostvarenje ovog cilja je motivacija da u budućnosti uložimo još više energije i iskrenog truda u vrhunsku edukaciju osoblja, praćenje trendova u oblasti medicinske dijagnostike, nabavku najsavremenije opreme i razvoj metoda sa što boljim validacionim karakteristikama i minimalnom mjernom nesigurnošću.

Akreditacija se izdaje na period od četiri godine tokom kojih Institut za akreditaciju vrši redovne nadzore i kontrole u cilju provjere kompetentnosti laboratorije. Naš zadatak je da zasluženo povjerenje opravdamo, stoga sa sigurnošću tvrdimo da kvalitet ostaje osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih u laboratoriji Konzilijum.


Tim laboratorije Konzilijum