Prva privatna akreditovana laboratorija u BiH!

konzilijum_dev NOVOSTI 1 Comment

Zadovoljstvo nam  je obavjestiti vas, da smo postali prva privatna akreditovana laboratorija u Bosni i Hercegovini. Izborom kompetentnog osoblja i kontinualnim unapređivanjem znanja i vještina, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primjenu novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike i savremene opreme, vodi ka ralizaciji osnovnog cilja: da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku. Laboratorija obezbjeđuje povjerenje u kvalitet rada kroz internu i eksternu kontrolu rezultata, te redovnom komparacijom dobijenih rezultata na međunarodnom i lokalnom nivou.

Kao najvažniji, postavljen je cilj da Laboratorija kvalitetom svojih ispitivanja i dobrom laboratorijskom praksom ispuni očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana. U ostvarivanju cilja da postane značajan centar za ispitivanja u oblasti medicinske dijagnostike, Laboratorija će ulagati posebne napore u edukaciju kadrova, nabavku savremene opreme i razvoj metoda sa što boljim validacionim karakteristikama i što manjom mjernom nesigurnošću. Kvalitet je osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih u Laboratoriji.

 

Share this Post

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *