Laboratorije KONZILIJUM će u utorak 21. novembra 2017. raditi skraćeno radno vrijeme i to:

  • Banja Luka  od 8 do 14h
  • Prijedor        od 8 do 14h