OSNOVNA PRAVILA ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA UZIMANJE UZORAKA KRVI

 • 24 časa prije uzimanja uzoraka ne treba se izlagati teškim fizičkim naporima;
 • 12 časova prije uzimanja uzoraka ne treba konzumirati hranu i piće (izuzev vode);
 • 1 čas prije uzimanja uzoraka ne pušiti;
 • 10-15 minuta prije uzimanja uzoraka sjesti i opustiti se.

Pacijenti na hroničnoj terapiji:

 • Uobičajenu terapiju uzeti nakon venepunkcije ukoliko ljekar nije drugačije odredio.

ACE:

 • Ukoliko je moguće, ne uzimati ACE inhibitore najmanje 24 h.

PSA:

 • Ne uzimati uzorak krvi nakon rektalnog pregleda prostate.

Hormoni:

 • Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prijema savjetu endokrinologa ili ginekologa.
 • Za određivanje pojednih hormona se savjetuje plasiranje braunile i mirovanje u trajanju od 30 minuta prije uzimanja uzorka (prolaktin, kateholamini…)

Adrenalin, noradrenalin, dopamin, metanefrin, normetanfrin (kateholamini i metaboliti):

 • 24 časa prije uzimanja krvi, odnosno 24 časa prije početka sakupljanja urina ne konzumirati: kafu, Coca colu, banane, narandže, čokoladu, paradajz.
 • Ne uzimati beta blokatore u konsultaciji sa ljekarom.

Gastrin:

 • 5-7 dana prije uzimanja krvi ne uzimati blokatore protonske pumpe.
 • 24 h prije uzimanja krvi ne uzimati antacide, antiholinergične lijekove i antagoniste H2 receptora.

Test opterećenja glukozom (GTT):

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 60-300 minuta sa 50, 75 ili 100 grama glukoze (u zavisnosti od protokola koji je zahtjevao Vaš ljekar).

 • Prije izvođenja testa konsultovati ljekara o eventualnom prekidu terapije (kortikosteroidi, beta blokatori, diuretici).
 • 12h prije izvođenja testa ne treba konzumirati hranu i piće (izuzev vode).
 • Tokom izvođenja testa pacijent treba da miruje, ne smije da jede, pije i puši.

 

Izdisajni test na Helicobacter Pylori

 • Mjesec dana prije izvođenja testa ne smiju se uzimati antibiotici .
 • Nedelju dana prije izvođenja testa ne smiju se uzimati inhibitori protonske pumpe (Ranisan, Nexium, Controllock….)
 • Šest časova prije izvođenja testa ne smije se uzimati hrana (dozvoljeno je samo piti vodu).

 

 

ANALIZA URINA

Pregled urina:

Nakon pranja genitalija toplom vodom i sapunom, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) ostaviti u sterilnu bočicu i donijeti u laboratoriju u roku od dva časa.

Ukoliko je transport odložen, uzorak čuvati u frižideru.

24h urin:

Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od flaširane vode).

Za pojedine parametre (kateholamini, VMA, 5HIAA, oksalati, citrati…) urin se sakuplja u posebne boce sa konzervansom. Na zahtjev, boca se može dobiti u laboratoriji.

Sakupljane urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. U laboratoriju donijeti cjelokupnu količinu urina.

 

SPERMOGRAM

Apstinirati 3-5 dana.

Uzorak se ostavlja u sterilnu čašicu u laboratoriji, ili transportuje na telesnoj temperaturi u roku od 30 minuta.

PRIPEMA PACIJENATA ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

 

Urinokultura

Nakon pranja genitalija toplom vodom i sapunom, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) ostaviti u sterilnu posudu  i donijeti u laboratoriju u roku od dva časa.

Ukoliko nije moguće dati prvi jutranji urin, neopohodno je da prođe minimalno četiri časa između dva mokrenja. Ukoliko je transport odložen, uzorak čuvati u frižideru.

PCR – polno prenosive bolesti  (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum):

Kod muškaraca, analiza se može raditi iz prvog mlaza prvog jutarnjeg urina. Uzorak se može čuvati do 24 h u frižideru.

Brisevi grla i nosa:

Nije potrebna priprema.

Stolica (feces):

Prije davanja fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: antacid, uljane laksative, antimikrobne lijekove, kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl)

 • Pripremiti namjensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka.
 • Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom.
 • Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mjesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). Birati djelove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka.
 • Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.
 • Iz uzorka stolice se mogu određivati: bakterije, gljivice, paraziti, protozoe, toxin Clostridium difficile, Adeno i Rota virus, okultno krvarenje i calprotectin.
 • Prepuručuje se analiza iz tri uzastopna uzorka stolice.

Perianalni otisak

Uzorak su uzima ujutru, bez toalete perianalne regije prethodno veče i to jutro.

Koža, nokti :

Mjesto uzimanja se ne smije tretirati bilo kakvim kremama i antisepticima minimum 12h prije uzimanja uzorka. Kožu obavezno oprati sapunom i vodom prije uzimanja uzorka.

Iskašljaj (sputum):

Uzorak se daje ujutru, prije toalete i jela.

 • Usta isprati mlakom vodom.
 • Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri izdisaju i iskašljati sadržaj u sterilnu posudu. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom.
 • Potrebno je min 1 ml uzorka, najbolje 3-5 ml.
 • Transportovati do laboratorije u toku dva časa na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Sperma:

Nakon pranja genitalija toplom vodom i sapunom spermu ostaviti u sterilnu posudu.

Transportovati do laboratorije u toku dva časa na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Genitalni brisevi (vaginalni i cervikalni brisevi – bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp):

 • Izbjegavati uzimanje briseva tokom menstrualnog krvarenja i ovulacije

Uretralni brisevi (bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp):

 • Ne urinirati dva časa prije uzimanja briseva.