Privatnost podataka se odnosi na želju pojedinca da kontroliše javno iznošenje ličnih zdravstvenih i drugih informacija.

Povjerljivost se odnosi na informacije, odnosno način na koji pružalac zdravstvene usluge koristi lične informacije kao i dalje širenje tih informacija (izdavanje drugim pojedincima ili organizacijama).

ZU Laboratorija ‘’Konzilijum’’ poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti povjerljivosti podataka tako što:

 • garantujemo zaštitu ličnih podataka
 • prikupljanje, čuvanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni Glasnik BIH “, br. 49/06)
 • podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni.
 • preduzete su sve potrebne mjere zaštite podataka u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, tako da se podaci zaštite od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
 • podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas, uključujići i narušavanje Vaše privatnosti.
 • davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici.
 • Laboratorija “Konzilijum” kao Zdravstvena ustanova je odgovorna za obradu svih ličnih podataka koje navedete prilikom zahtjeva za ispitivanjem i podliježe zakonskim odredbama koje regulišu oblast zaštite ličnih podataka građana.

 

NAČIN PRIKUPLJANJA I PRAVNI OSNOV

Lične podatke prikupljamo od Vas na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti a za potrebe pružanja laboratorijske dijagnostike i izdavanja izveštaja o ispitivanju na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka.

Prilikom korišćenja usluga koje nudimo, tražićemo da nam date lične podatke kao što su: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, podaci za kontakt, detalji i podaci vezno za vaš zdravtsveni status, podatke o kliničaru koji Vas je uputio.

Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva za laboratorijsku dijagnostiku odbijete da date tražene podatke ili ukoliko podaci koje ste dali nisu potpuni ili tačni, nećemo biti u mogućnosti da uspešno odgovorimo na Vaš zahtjev ili da u određenom slučaju reagujemo u skladu sa zakonskim odredbama ili dobrom medicinksom praksom.

 

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke ćemo čuvati i koristiti za sljedeće svrhe:

 • u cilju izvršenja svojih obaveze prema Vama, uključujući obradu podataka tamo gde je to potrebno i dostavljanja izveštaja o ispitivanju ili kontakta sa Vama ukoliko za to postoji razlog;
 • mogućnost obezbjeđivanja informacija o novim uslugama i specijalnim ponudama
 • da odgovorimo na pitanja koja ste nam uputili
 • za istraživanje tržišta u cilju unapređivanje naših usluga

 

KAKO DELIMO VAŠE INFORMACIJE SA DRUGIMA:

Informacije o Vasim ličnim podacima možemo prosljediti:

 • ljekaru/ordinaciji koji su Vas uputili na laboratorijsku dijagnostiku
 • drugoj laboratoriji koja je angažovana kao podugovaračka laboratorija u cilju dobijanja rezultata o analizama koje se ne rade u laboratoriji ‘’Konzilijum’’

Prenos ličnih podataka će se vršiti isključivo uz Vaše odobrenje koje dajete prilikom prihvatanja zahtjeva za ispitivanjem.

Ako se rezultati dostavljaju na e-mail adresu to može biti samo na adresu koju ste dali prilikom prihvatanja zahtjeva za ispitivanjem. Rezultati ispitivanja se neće dostavljati telefonom ili e-mailom na promjenjenu adresu.

 

KAKO  ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

 • Pridržavamo se strogih bezbjednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo spriječili neovlašćeni pristup istima.
 • Nastojimo da preduzmemo sve razumne mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke.

Davanjem podataka prihvatate mogući rizik koji svako davanje ličnih podataka i aktivnost na internetu nosi sa sobom i prihvatate da nas nećete smatrati odgovornim za propuste u bezbjednosti osim ako do istih nije došlo našim nemarom ili namjernom zloupotrebom.

 • Podatke o ličnosti čuvamo isključivo u elektronskoj formi zaštićeno od neodobrenog pristupa.

 

15.08.2017.                                                                                                           D I R E K T O R