Novosti

Politika kvaliteta

Permanentno ulažući u održavanje visokog nivoa profesionalizma i uz stalno praćenje novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike postižemo zadate standarde. To podrazumijeva kompetentno osoblje…

Popust

Otvaranjem kartona u laboratoriji “Konzilijum” ostvarujete popust od 5% na sve vrste naših usluga.

Pacijent na prvom mjestu

Ljubaznost, kvalitetna i brza usluga sa mogućnošću patronažne službe, dostavljanje rezultata kurirskom službom, e-mail-om, faksom ili ličnim preuzimanjem, samo su neke od naših pogodnosti.

Konzilijum, kao laboratorija osnovan je davne 1994. godine u Beogradu. Preregistracijom 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, a već 2007. godine postaje prva privatna akreditovana laboratorija.
Uspiješno radimo program analiza koji obuhvata u ovom momentu preko 400 parametara i pokriva sve oblasti savremene medicine, omogućavajući svakom pacijentu da u najkraćem mogućem roku dobije rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procjenu efikasnosti primjenjene terapije.
Premanentno ulažući u održavanje viskog nivoa profesionalizma i uz stalno praćenje novih dostignuća iz oblasti dijagnostike postižemo zadate standarde. To podrazumijeva kompetentno osoblje, njihovo kontiunirano unapređivanje znanja i vještina, korišćenje najsavremenije opreme i brigu o kvalitetu naših usluga i odnosu sa našim korisnicima.

Zašto Konzilijum

   • Kvalitetna i brza usluga
   • Mogućnost patronažne službe
   • Visok nivo profesionalizma
   • Dostavljanje rezultata kurirskom službom

Radno vrijeme

Radnim danima: od 7:00 h do 19:00 h

Subotom: od 8:00 h do 14:00 h